Thursday, September 17, 2009

Afternoon Update

Sarah is doing much better, no fever. I did 3 days worth of work in less than 1!

I have now been off Diet Coke and aspartame for what is it now... almost 2 weeks? No more weird headache, no scratchy throat. And ice tea with no sugar works just great as a caffeine pick me up!

1 comment:

Ewa said...

Puh. Jag får nästan hjärtflimmer varje gång jag går in på din blogg. Alltid är det något. Om inte hundar så ungar för att inte tala om dig. Jag skriker STOPP NU ÄR DET NOG FÖR DEN ARMA MÄNNISKAN.

Kramra om er hur mycket som helst
Jag på Styrmansgatan, Visby