Thursday, February 23, 2012

Tid

Jag tycker att under det senaste året verkar dagens timmar inte räcka. Det är så mycket som ska hinnas med som det går aldrig ihop så där perfekt som man hoppas.

Och då tycker jag inte alls att vi har tagit på oss en massa extraaktiviteter som jag vet många familjer sysslar med.

Eller är det bara så att man börjar röra sig mer långsamt ju äldre man blir? Jag tycker jag far runt som en iller! :-)

No comments: